Dane Meteo

Położenie geograficzne / Geographical position: 52,65000N     22,73330E

Wysokość npm / Elevation: 152.93

Średnie temperatury miesięczne (0C) i rozkład opadów (mm) w latach 1984 – 2003
wg O.D.R. Szepietowo ( 25 km od Korycin)

Average Monthly Temperatures (0C) & Rainfall (mm) in 1984 – 2003
according to Agricultural Advice Center in Szepietowo (25 km from Koryciny)

Month Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
T. ( 0 C) -2,9 -3,1 1,2 7,8 13,2 15,8 17,8 17,2 12,3 7,6 1,6 -2,1
Rainfall
(mm)
23,9 20,0 28,5 34,6 51,4 58,4 67,6 50,8 54,9 31,3 33,5 28,3