Szczyr roczny

Mercurialis annua L.

Mercurialis_annua_L

Roślina jednoroczna, dwupienna występująca w we wschodniej, środkowej i południowo – wschodniej Europie, w zachodniej Azji i na Kaukazie oraz w Afryce Północnej. Szczyr rośnie również w Ameryce Północnej, gdzie został zawleczony. W Polsce, rzadko można go spotkać. Występuje głównie na zachodzie kraju na nieużytkach i polach w roślinach okopowych, kukurydzy, gdzie traktowany jest jako chwast.

Ziela szczyru rocznego w dawnym lecznictwie używano jako leku "odmiękczającego" i przeciwbólowego.

Obecnie ma zastosowanie głównie w homeopatii.