Ślaz zygmarek

Malva alcea L.

Malva_alcea_L.

Roślina wieloletnia występujący w południowej, środkowej i zachodniej Europie. W Polsce pospolicie spotkać go można na całym niżu, rzadziej
na pogórzu w świetlistych zaroślach, skrajach lasów i siedliskach ruderalnych.

W starożytności o zygmarku wspomina Dioskorydes nazywając go alkaia. W średniowieczu zygmarek noszono jako amulet chroniący przed wypadkami, a także wzmacniający oczy.

Roślina zawiera dużą ilość śluzów w kwiatach i liściach, które mają zastosowanie w lecznictwie ludowym i fitoterapii.