Sit skupiony

Juncus conglomeratus L.

Juncus conglomeratusZasięg obejmuje północno-zachodnie krańce Afryki, niemal całą Europę i rejon Kaukazu. Zawleczony zdziczał w Australii, na Nowej Zelandii i w Ameryce Północnej. W Polsce gatunek pospolity, w miejscach wilgotnych od niżu po regiel górny. Stosowany do obsadzania oczek wodnych i innych zbiorników wodnych.