Czeremcha amerykańska

Prunus serotina Ehrh.

Prunus_serotina_Ehrh.

Pochodzi z Ameryki Północnej.

Introdukowano ją w okolicach XIX wieku.

Obecnie występuje już na całym obszarze kraju. Czeremcha amerykańska zaliczana jest do roślin inwazyjnych – niebezpiecznych dla rodzimej flory i jako taka powinna być usuwana z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Drewno jest w USA używane do wyrobu mebli, oklein, oraz drobnych przedmiotów drewnianych. Owoce są jadalne, nadają się m.in. do sporządzania nalewki alkoholowej.