Szczaw tępolistny

Rumex obtusifolius L.

Rumex_obtusifolius_L.Bylina występująca w Europie, Azji i Afryce Północnej. W Polsce pospolity w lasach, na łąkach i nieużytkach. Często tworzy mieszańca z innymi gatunkami z rodzaju Rumex.
Skład chemiczny i zastosowanie szczawiu tępolistnego jest podobne jak szczawiu lancetowatego.