Pierwiosnek wyniosły

Primula elatior (L.) Hill.

Primula_elatior__L.__Hill.Inne nazwy: pierwiosnka wyniosła.
Pierwiosnek wyniosły jest rośliną wieloletnią, rosnącą dziko głównie w górach (od Pirenejów i Alp po Ural i Ałtaj). W Polsce jest pospolity w Sudetach i Karpatach, na niżu jest rzadki; jego rozproszone stanowiska znajdują się w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Preferuje wilgotne łąki i murawy, lasy i zarośla.
Roślina objęta w Polsce częściową ochroną gatunkową. Zagrożone wyginięciem są stanowiska, na których pierwiosnek zbiera się dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Z tego względu wprowadza się go do uprawy polowej.
W lecznictwie używa się kwiatów i korzeni pierwiosnka wyniosłego. Działanie i zastosowanie obu surowców jest takie samo jak pierwiosnka lekarskiego.
Pierwiosnek wyniosły to bardzo ładna roślina ozdobna uprawiana szczególnie w ogródkach skalnych.