Żmijowiec czerwony

Echium russicum

Echium_russicum

Inne nazwy:  żmijowiec ruski.

Żmijowiec czerwony jest rośliną trującą i leczniczą. W Polsce spotykany jedynie na Wyżynie Lubelskiej. Rośnie w miejscach suchych i słonecznych, można go spotkać w parkach i ogrodach.

Żmijowiec czerwony należy do gatunków objętych w Polsce ochroną ścisłą, a jako gatunek zagrożony został umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Dawniej używany był przeciw ukąszeniom żmii – stąd nazwa. Był także wykorzystywany w barwierstwie i do wyrobu kosmetyków.