Sasanka łąkowa

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Pulsatilla_pratensis__L.__Mill.

Bylina występująca naturalnie niemal w całej Europie (z wyjątkiem Europy Zachodniej).

W Polsce w stanie dzikim jest rzadka. Można ją spotkać na niżu oraz w południowym pasie wyżyn. Lubi siedlisko świetliste, suche zbocza, słoneczne obrzeża lasów i zarośli.
Sasanka łąkowa objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W Czerwonej liście roślin i grzybów Polski jest umieszczona w grupie gatunków narażonych na wyginięcie.