Rutewka mniejsza

Thalictrum minus L.

Thalictrum_minus_L.

Bylina występująca dziko w południowej i środkowej Europie. W Polsce rzadko spotkać ją można na niżu i w górach. Lubi kamieniste zbocza, słoneczne pagórki, widne lasy, skały, ubogie łąki, zarośla.
W lecznictwie ludowym krajów bałkańskich i Rosji stosowany jest korzeń rutewki w postaci wyciągów o działaniu rozkurczowym, żółciopędnym i obniżającym ciśnienie krwi.
W medycynie chińskiej używane są korzenie 14 gatunków rutewek jako leki wspomagające pracę serca, wątroby i nerek.