Orlik czarniawy

Aquilegia atrata Koch.

Aquilegia_atrata_Koch

Inne nazwy: orlik czarny.
Orlik ciemny jest gatunkiem podobnym do orlika pospolitego. Różni się od gatunku rodzimego ciemnofioletową barwą korony z wyraźnymi, wystającymi pręcikami i owłosionymi liśćmi.
Uprawia się go głównie jako roślinę ozdobną.