Bniec biały

Melandrium album (Mill.) Gracke

 

Bniec_bia__y

Inne nazwy: lepnica biała.
Bniec biały występuje na terenie Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki. Wprowadzony i zadomowiony w Ameryce Północnej. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Jest popularnym chwastem w ogrodach i sadach, na przydrożach, przychaciach, nieużytkach, na brzegach pól, na glebach zarówno gliniastych jak i piaszczystych.