Przestęp dwupienny

Bryonia dioica Jacq.

Bryonia_dioica_Jacq.

Roślina trująca!
Bylina dwupienna występująca w środkowej i południowej Europie oraz w Anglii i Danii.

Roślina rzadka.

Rośnie przy płotach i w zaroślach, w miejscach ruderalnych. Korzenie przestępu dwupiennego zawierają glikozydy stosowane w lecznictwie, podobnie jak przestępu białego.