Traganek mongolski

Astragalus mongholicus

Astragalus_mongholicus

Traganek jasny występuje w Azji (Syberia, Rosja, Mongolia), środkowej, wschodniej i południowej Europie oraz w Ameryce Północnej (Kanada oraz północne i wschodnie obszary USA). Gatunek występujący w subarktycznej strefie klimatycznej. W Polsce występuje wyłącznie na chronionych obszarach parków narodowych: Pienińskiego i Tatrzańskiego.
Łacińska nazwa rodzaju pochodzi od greckiego słowa astragalos oznaczającego kostkę do gry i odnosi się do kształtu nasion.