Sparceta siewna

Onobrychis vicifolia 

Onobrychis_vicifoliaInne nazwy: esparceta siewna.

Bylina pochodząca z południowo – wschodnieji środkowej Europy (Francja, Austria, Serbia, Chorwacja, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria) oraz Turcji. Jest uprawiana w wielu krajach świata. W Polsce występuje jako roślina uprawna, często dziczejąca. Rośnie dziko na przydrożach, murawach.

Uprawiana jest jako roślina pastewna na paszę dla bydła, przede wszystkim w postaci zielonki do bezpośredniego spasania, a także do przyorania na nawóz zielony. Nadaje się na gleby wapienne, nawet płytkie i kamieniste. Znosi przymrozki do -5 oC i suszę. Jest bardzo cenną rośliną na ścierniskowe poplony.
Sparceta siewna jest jedną z roślin, którym przypisywano nazwę dzięcielina występującą w poemacie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.