Lucerna siewna

Medicago sativa Medicago_sativaSpotykana jest przede wszystkim w uprawie, ale często dziczeje i porasta także przydroża, murawy i zarośla.
Ze względu na dużą zawartość białka jest ważną rośliną pastewną. Nadaje się na zielonkę, na siano i na kiszonkę, wchodzi w skład wielu mieszanek traw pastewnych. Znajduje się w rejestrze roślin rolniczych Unii Europejskiej. Od niedawna jest używana również w celach spożywczych.
Jej podkiełkowane nasiona nadają się do sałatek i na kanapki.